Chuyển giới là gì?

Chuyển giới là gì? Chuyển giới là gì? Chuyển giới (hoặc transgender) là một khái niệm về việc một người cảm nhận và xác định với giới tính khác với giới tính mà họ được gán định khi sinh. Nó … Read More

Hotline: 0969502070